KOSGEB Bölüm 3 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 3.bölüm sınav sorularının cevapları ile kosgeb sınavını bitirmeye bir adım daha yaklaştınız demektir. Kosgebin 3.bölüm sınav cevaplarını bu sayfamızda bulabilir ve hızlı bir şekilde doğru cevaplara ulaşabilirsiniz.

Soru 1 : “Müşteriler, bir ürünü satın almazlar, ancak o ürünün sağladığı faydayı satın alırlar.” Değer yaratmanın ve pazarlama bakışının temelini oluşturan bu görüşün eksikliğine ne isim verilir?
Cevap : Pazarlama körlüğü

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı yatırımcıların girişimlerde aradıkları özellikler arasında birinci sırada gelmektedir?
Cevap : Proje ekibi

Soru 3 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “küçük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?
Cevap : Yenilikçiler – Erken benimseyenler

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin başarısız olmasının sebeplerinden biri değildir?
Cevap : Kaynak eksikliğine rağmen harekete geçmek

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Risk almayı severler

Soru 6 : Çoğunluk müşterileri ilk müşterilerden ayıran en önemli fark hangisidir?
Cevap : Sürüyü takip etmeleri

Soru 7 : Aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisinin karşılanması pazardaki rekabete dayalıdır?
Cevap : Doğrusal ihtiyaçlar

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi “Tüm dünyayı etkileyen ve toplumsal değişikliklere neden olacak bazı gelişmeler” şeklinde tanımlanmaktadır?
Cevap : Megatrend

Soru 9 : Henüz hayata geçmemiş bir iş fikri için pazar tiplerinden hangisinin ilk olarak hedeflenmesi gerekir?
Cevap : Yeniden incelenmiş pazar

Soru 10 : Gelecek trendlerinin zamana göre talebi nasıl değişir?
Cevap : Talep yavaş yavaş ve zamana yayılarak artar

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin başarısında rol alan önemli faktörlerden biri değildir?
Cevap : Kurucuların kar paylarının eşit olması

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin hangi ayda, ne kadar kişiye, ne kadar ciro ile ulaşırsa yatırdığı parayı çıkarabileceğini gösterir?
Cevap : Başabaş noktası

Soru 13 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?
Cevap : Erişilebilir mevcut pazar

Soru 14 : Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst basamağında hangisi yer almaktadır?
Cevap : Kendini Gerçekleştirme

Soru 15 : “Müşteriler bir ürünü satın almazlar, ancak o ürünün sağladığı faydayı satın alırlar. Bunu göremeyen firmalar pazarlama körlüğü yaşarlar” sözü kime aittir?
Cevap : Theodore Levitt

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi alıcı ile satıcıları birleştiren ve aracıları ortadan kaldırarak erişilebilirliği ve bulunabilirliği artıran platformların genel adıdır?
Cevap : Pazaryeri iş modeli

Soru 17 : Hangisi yapılabilirlik analizinin bileşenlerinden değildir?
Cevap : Ekip üyelerinin hobilerine zaman ayırması

Soru 18 : Girişimcinin fırsat ve çekiciliği keşfinden sonra her şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını anladığı, birçok varsayımının yanlış olduğunu fark ettiği zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 19 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hedeflenen kitlenin olabilecek en büyük evrenini ifade eder?
Cevap : Toplam mevcut pazar

Soru 20 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “büyük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?
Cevap : Erken benimseyenler – Erken çoğunluk

Soru 21 : Hangisi vizyoner kişilerin en belirgin ortak özelliğidir?
Cevap : Deli, çatlak veya çılgın olarak nitelendirilmeleri

Soru 22 : İhtiyaç tiplerinden hangisi yenilikçi ürünler geliştirmek için en büyük fırsatı sunar?
Cevap : Gizli ihtiyaçlar

Soru 23 : Yeni bir fikri hayata geçirmek isteyen kişinin iş fikirleri oluşturmak için ilk bakması gereken unsurlar nelerdir?
Cevap : Kendi geçmişi ve uzmanlık alanı

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Öğrenmeye mesafelidir

Soru 25 : Girişimcilerin ilk heyecan aşamasından sonra vardıkları yerin adı hangisidir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 26 : Henüz hayata geçmemiş bir iş fikri için pazar tiplerinden hangisinin ilk olarak hedeflenmesi gerekir?
Cevap : İlk hedef pazar

Soru 27 : İlk gün itibariyle yeni bir iş fikrinin müşteri sayısı kaçtır?
Cevap : Sıfırdır

Soru 28 : Hangisi iş fikrinin finansal olarak değerlendirilmesi ile ilgili söylenemez?
Cevap : İlk yatırım tutarına aynı zamanda başlangıç sermayesi adı verilir.

Soru 29 : Mevcut bir pazarda bir ürün veya hizmetin tercih edilmesi ve satın alım gücünün olmasına ne ad verilir?
Cevap : Talep

Soru 30 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre en az çoğunluğa sahip grup hangisidir?
Cevap : Yenilikçiler

Soru 31 : Yenilikçi fikirler geliştirmek isteyen girişimcileri en çok ilgilendiren ihtiyaç tipi hangisidir
Cevap : Gizli ihtiyaçlar

14 Ağustos 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?