KOSGEB Bölüm 14 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 14 Sınav Soru ve Cevapları ile ileri düzey kosgeb sınavına çalışabilir ve bu sınavdan başarıyı yakalayabilirsiniz. Sınav soruları için tıklayın

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi işlevsel yapının üstünlükleri arasında yer alır?
Cevap : İletişim ve koordinasyon kolaylığı

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yönetimin boyutları arasında yer alır?
Cevap : Biçimselleşme ve bölümlendirme

Soru 3 : Girişimde karar alma sürecinin kalitesini en fazla etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Bireysel ön yargılar

Soru 4 : İşlevsel ve çok bölümlü yapıları bir arada uygulama olanağı sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Matris

Soru 5 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 6 : Girişimde karar alma sürecinde yeni fikirlere en fazla ihtiyaç duyulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Seçeneklerin belirlenmesi

Soru 7 : “Bölümler arası koordinasyon ve iletişim zor olabilmektedir çünkü̈ bölüm yönetici ve çalışanları örgütün tümü̈ için doğru olanı yapmaktan daha çok kendi işlevleri için doğru olanı yapmayla ilgilenebilmektedirler. İlaveten girişim büyüdükçe işlevsel yapı, daha yavaş karar almaya ve dar bir alanda deneyim ve uzmanlığa sahip yönetici ve çalışanların varlığına sebep olabilmektedir.”

Bu ifadeler aşağıdaki girişim yapılarından hangisine ait dezavantajlardır?
Cevap : İşlevsel yapı

Soru 8 : İşlev/ürün, ya da bölge yöneticilerinin, girişim içerisinde eşit yetkiye sahip olduğu ve çalışanların her iki yöneticiye rapor sunduğu yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Matris yapı

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi biçimselleşmenin üstünlükleri arasında yer almaz?
Cevap : Yeniliği ve yaratıcılığı teşvik etme

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi basit yapıyı işlevsel yapıdan ayıran üstünlüklerden biridir?
Cevap : Hızlı karar alma ve uygulayabilme

Soru 11 : Girişimdeki kuralların ve rollerin girişimdeki bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız ve net olarak belirlenme ve tanımlanma derecesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Biçimselleşme

Soru 12 : Hangisi girişimlerin iç çalışan bulma kaynaklarından biridir?
Cevap : Girişim içerisindeki adaylar

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmeyi karşılamaktadır?
Cevap : Girişimdeki pozisyonları ayrı birimlerin içerisine ve birimleri de tüm girişimin içerisine gruplandırmadır.

Soru 14 : X işletmesinde sınırlı iş bölümü bulunmakta ve neredeyse hiç hiyerarşi bulunmamaktadır. Bu işletmede ayrıca kararların neredeyse tamamı tepe yönetici tarafından alınmaktadır. Bu ifadelerden hareketle X işletmesi için nasıl bir yapıda olduğu kesinlikle doğrudur?
Cevap : Basit yapıya sahiptir

Soru 15 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi biçimselleşmenin tipik göstergelerinden biri değildir?
Cevap : Sözlü politikalar

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi orta büyüklükteki bir imalat işletmesinin işlevsel yapısı içerisinde bulunan birimlerden değildir?
Cevap : Perakende

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi çok bölümlü yapının zayıf yönlerinden biri değildir?
Cevap : Kişilere aşırı bağımlılık

Soru 19 : Karar alma sürecinde yeni fikirlere en fazla ihtiyaç duyulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Seçeneklerin belirlenmesi

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi özendirici bir ücret sistemidir?
Cevap : Primli ücret sistemi

Soru 21 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yönetimin boyutlarından biri değildir?
Cevap : Halkla ilişkiler yönetimi

Soru 23 :

Bülent ve ailesi pazarda dolaşırken bir satıcının şu ifadelerle bağırdığını duyarlar; “her gün düşük fiyat”, “bir alana ikincisi bedava”, “başka yerde bu kalitede bulamazsın koş, gel”.

Yukarıdaki ifadeler değerlendirildiğinde satıcının izlediği satış stratejisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Saldırgan fiyatlandırma stratejisi

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi farklı örgüt yapılarına yol açan bölümlendirme yaklaşımlarından değildir?
Cevap : Yatay bölümlendirme

Soru 25 : İnsan kaynakları uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisi arasında olumlu bir ilişki söz konusu değildir?
Cevap : Yüksek iş gören devir hızı

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin araçları arasında yer alır?
Cevap : Müşterilere tamamlayıcı ürünler sunma

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi girişimde insan kaynakları yönetiminin sorumluluklarından biri değildir?
Cevap : Yeni işlerin oluşturulması

Soru 28 : Stratejik yönetimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Stratejik yönetimin temelinde karar alma yatmaktadır.

Soru 29 : Girişimin içerisine derinlemesine yerleşik durumdaki girişime özgü güçlü yönlere ne ad verilmektedir?
Cevap : Temel yetenekler

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin doğrudan sonuçlarıdır?
Cevap : İş tanımı ve iş şartnamesi

Soru 31 : Farklılaşmayan bir ürünün üretilip satıldığı ve fiyatlandırmanın ise girişimler tarafından değil pazarın tamamı tarafından belirlendiği pazar yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Tam rekabet pazarı

30 Ekim 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (1 Yorum)
  • kürşat Öztürk

    KOSGEB böüm 15 ne zaman eklenecek bulamadım…15. bölüm için yardımcı olurmusunuz teşekkürler