KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları ile dilerseniz kosgeb ileri girişimcilik sınavına çalışabilir ve bu sınavdan iyi bir not alabilirsiniz. KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları için sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir.

Soru 1 : Kısa vadeli krediler daha çok hangi amaçla kullanılmalıdır?
Cevap : İşletme sermayesini finanse etmek

Soru 2 : Yeni sermaye bulma yöntemlerinden kitle fonlamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Kitle fonlama, girişimcinin bir grup insan tarafından internet aracılığıyla finanse edilmesidir.

Soru 3 : İhracat yapan bir girişimcinin vadeli satış işlemine ilişkin ithalatçıdan ödemenin yapılacağını belirten ve banka garantisi taşıyan poliçeyi iskonto işlemini yapan finansal kuruma devrederek kendisine finansman sağlama şeklini ifade eden kavram finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Forfaiting

Soru 4 : Girişimcinin bir grup insan tarafından İnternet aracılığıyla finanse edilmesine ne denir?
Cevap : Kitle fonlama

Soru 5 :
I.Makine teçhizat satın alımı
II.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımı
III.Tasarruf yapma
IV.Hammadde, yarı mamul ve mamul satın alımı
V.Çalışanların ücretlerinin ödenmesi
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcilerin finansman ihtiyacı nedenleri arasındadır?
Cevap : I, II, IV ve V

Soru 6 : Uzun ve kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Borcun vadesi arttıkça girişimcinin likidite riski düşer

Soru 7 : Borç bulmaya yönelik finansman kaynaklarından banka kredileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Spot kredinin belirli bir vadesi vardır

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilere destek veren kamu kurum ve kuruluşları arasında yer almaz?
Cevap : Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Soru 9 : Girişimcinin yararlanabileceği temel finansal kaynaklardan biri olan halka açılma uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Sadece anonim şirketler halka açılabilir

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın özsermaye ile finansmana göre avantajları arasındadır?
Cevap : Borçla finansmanın maliyeti özsermayeninkinden düşüktür

Soru 11 : Mal veya hizmetin vadeli olarak alımı ya da satımı gibi ticari işlemler yapılırken aynı anda otomatik olarak finansmanın da sağlandığı borç bulmaya yönelik finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Spontan finansman

Soru 12 : Faktoring şirketinin girişimciye sadece finansman hizmeti sunduğu, faktoring firmasının faturadan vadeye kadar olan faiz ve masrafı düşerek girişimciye ön ödeme yaptığı, tahsilatı girişimcinin yürüttüğü faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fatura iskontosu

Soru 13 : Hangi şirket türü borçlanma aracı ihraç ederek fon sağlamaya imkân verir?
Cevap : Anonim

Soru 14 : Girişimin başarılı olup kar etmesi durumunda net karın ortaklar tarafından işletmede bırakılan kısmından, işletmenin kendi yarattığı kaynaklarla finansmanını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Otofinansman

Soru 15 : Finansal kiralama şeklindeki finansman türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Finansal kiralama işlemlerinde finansal kiralama şirketinin sorumluluğu, ilgili varlığı satın alıp kullanıma hazır halde girişimciye devrettiğinde sona erer.

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi özsermaye ile finansman çeşitlerindendir?
Cevap : İş meleği

Soru 17 : “Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”
Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir

Soru 18 : Girişimcinin satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini nakit yerine kendi ürettiği mal ve hizmetlerle takas ederek ödemesi şeklindeki yeni sermaye bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Barter

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi özsermaye bulmaya yönelik finansman türlerindendir?
Cevap : Melek yatırımcılar

Soru 20 : Risk (girişim) sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?
Cevap : Büyüme

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi spontan finansman kaynakları arasında yer almaz?
Cevap : Borçlu cari hesap

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın girişimciye faydalarından değildir?
Cevap : Borç arttıkça girişimin riski artar.

Soru 23 : İlgili şirketin, girişimcinin ihtiyaç duyduğu bir makine, techizat veya gayrimenkulü satın alıp kullanımını dönemlik kira ödemeleri karşılığında girişimciye vermesi ve sözleşme dönemi sonunda mülkiyetin sembolik bir bedelle veya bedelsiz olarak girişimciye devredilmesi işlemini ifade eden finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Finansal kiralama

Soru 24 : Uzun vadeli yatırım malının ihracatı işlemlerinin finansmanında kullanılan finansman kaynağı hangisidir?
Cevap : Forfaiting

Soru 25 : Girişimcinin yararlanabileceği temel finansal kaynaklardan biri olan girişim sermayesi uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Kar elde etmeye başlamış girişimler için uygundur

Soru 26 : Girişimcinin sattığı mal veya hizmetin bedelinin ödeme vadesinin, girişimcinin faaliyetlerini yürütmek üzere satın aldığı mal veya hizmetin ödeme vadesinden fazla olması neticesinde daha fazla fon ihtiyacının doğması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Alacaklara yatırım yapma

Soru 27 : Faktoring şirketinin sadece tahsilat hizmeti sunduğu faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Vade faktoringi

Soru 28 : Nakit girişi düzenli olan işletmeler, ne tür banka kredisi kullanmalıdır?
Cevap : Spot kredi

Soru 29 : Ticari borçlar, ne tür bir finansman kaynağıdır?
Cevap : Spontan

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi kredi kurumlarının (girişimcilere) kredi verirken dikkate aldığı kriterler arasında yer almaz?
Cevap : Girişimcinin sosyal statüsü

Soru 31 : “Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”
Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir

14 Ekim 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (6 Yorum)
 • samet dopan

  kosgeb 12,13,14,15,16 soru ve cevapları ne zaman gelecek acaba ?

 • 12.bolumu ne zaman koyarsiniz?

  • Polen ESEN

   En kısa süre içerisinde eklemesi yapılacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz

 • 12 13 14 15 16 sınavıda yüklermisiniz

 • Alp Aslan

  Merhabalar; KOSGEB in soru cevaplarından Bölüm 12 ve devamı gelecek mi acaba

 • merhabalar KOSGEB Bölüm 11 Sınav eklendikten sonra 12 – 13 vs. eklenmemiş ne zaman eklenme yapılıcaktır acaba mail adresinizi göremediğim için burdan yazdım bir dönüş yaparssanız sevinirim teşekürler