KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları ile girişimcilik sertifikası almak isteyenlerin sınavda çıkan bazı soruların ve cevapları hakkında bilgiler yer almaktadır. Girişimcilik sınav sorularında farklı sorular çıkabilmektedir buradaki sorular tamamen test amaçlıdır.

Soru 1 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
Cevap : Fırsatların tespiti

Soru 2 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

Soru 3 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?
Cevap : Nakit yetersizliği

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin gelecek nesillere aktarım sağlayan paydaşıdır?
Cevap : Doğa

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Stres

Soru 8 : Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve sunmak gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenen kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 9 :
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap :  I, II, III ve IV

Soru 10 : Girişimcilik sürecinde, iş fikri geliştirme ile ürünün satış gelirlerinin yapılan harcamalar ile aynı seviyeye gelinceye kadar geçen işletmenin finans ihtiyacının olduğu alana ne ad verilir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 11 : İyi bir yöneticinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi olması gereklidir?
Cevap : İyi bir planlayıcı

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında doğru bir bilgi değildir?
Cevap : İş fikri çok karmaşık ise başarı garantidir.

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Cevap : Programlama

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?
Cevap : Çevresel motivasyonlar

Soru 15 : 45 çalışanı ve 20 milyon TL ciroya sahip olan bir işletmenin büyüklüğü, mevcut yasalarımızda ne şekilde tanımlanmıştır?
Cevap : Küçük işletme

Soru 16 :
I. Tutarlı
II. İş birliğine önem veren
III. Sorunlara geçici çözümler üreten
Yukarıdakilerden hangileri etkili bir liderin genel özelliklerindendir?
Cevap : I ve II

Soru 17 : Girişimcinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik yapması ve yenilikçi bir işletme kurmasıdır.

Soru 18 : Kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla girişimci olmaya karar vermesi hangi tür girişimcilik motivasyonunun kapsamına girmektedir?
Cevap : Güvenliğe yönelik motivasyonlar

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin girişimcilerinden kaynaklanan dezavantajlarından biridir?
Cevap : Sektörde yeni olmadan kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksikliği

Soru 20 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
Cevap : Fırsatların tespiti

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Stres

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
Cevap : Örgütleme

Soru 23 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 24 :
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 25 :
I.Teknik bilgi
II.İş tecrübesi
III. Siyasal özellikler
Yukarıdakilerden hangileri girişimciliğin başarısızlığında etkili olan girişimci ve ekibi ile ilgili nedenlerden değildir?
Cevap : Yalnız III

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?
Cevap : Karar almada tek yöneticiye bağımlı olma

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

Soru 28 :
I.Uzun çalışma saatleri
II.Düzensiz gelir
III.Stresli yaşam
IV.Ölçüsüz büyüme
Yukarıdakilerden hangileri girişimcilikte en çok karşılaşılan zorluklardandır?
Cevap : I, II ve III

Soru 29 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

Soru 30 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi girişimcinin kuruluş aşamasında sermaye bulacağı kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Tedarikçiler

Soru 31 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yöneticilik ve liderlik arasındaki farklardan biri değildir?
Cevap : Yönetici doğru işleri yapan, lider ise işleri doğru yapan kişidir.

Soru 32 : “Kişinin istenen bir sonuca ulaşmada veya belirli bir durumda sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan inancı” aşağıda verilen başarılı bir girişimcinin özelliklerinden hangisini ifade eder.
Cevap : Öz yeterlilik

19 Haziran 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (6 Yorum)