KOSGEB Bölüm 10 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 10 Sınav Soru ve Cevapları ile kosgeb sınavına kolaylıkla hazırlanabilirsiniz. Kosgeb Soru ve cevapları ile kendinizi geliştirebilir ve sınavdan geçer not alabilirsiniz

Soru 1 : İşletmenin bir an için alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücü hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Nakit Oran

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi belirli bir süre içindeki hasılatı, giderleri, faaliyet dışı kazanç ve kayıplar ile net kâr veya zararı ortaya koyar?
Cevap : Gelir Tablosu

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir an için stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti hakkında bilgi vermektedir?
Cevap : Asit-Test Oran

Soru 4 : Senet ile satış yapan DGN işletmesinin satış yaptığı işletmelerden olan vadesi gelmemiş alacak senetlerinin işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ticari Alacaklar

Soru 5 : Bir işletmede üretim için gereken süre, satış tahsilat süresi vb. dikkate alınarak faaliyet döngüsü 50 gün olarak hesaplanmıştır. Bu işletmenin satılan mallarda 2.000 TL gidere katlanacağı düşünüldüğünde ihtiyacı olan işletme sermayesi tutarı ne olur?
Cevap : 14.600

Soru 6 : DGN işletmesinin 31.03.2019 tarihi itibariyle X bankasında bulunan 750.000.-TL mevduatının, işletmenin ilgili tarihteki özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Hazır Değerler

Soru 7 : Girişimcinin ulaşabileceği, kaynağına göre finansman kaynakları aşağıdakilerden hangileridir?
Cevap : Yabancı kaynak ve özkaynak

Soru 8 : Muhasebenin temel eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Soru 9 :

Kasa: 120 
Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
Alınan Çekler: 60 
Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75 
Bankalar: 40 
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 
Ticari Alacaklar: 60 
Stoklar: 40 

DGN işletmesinin stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir asit-test oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 0,88

Soru 10 : Bilanço eşitliğinde kaynaklara karşılık gelen kalemler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Sermaye

Soru 11 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı ne olur?
Cevap : 447

Soru 12 : Bütçelerin oluşturulmasında başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Satış bütçelerinin hazırlanması

Soru 13 : Bilanço eşitliğinde varlıklara karşılık gelen kalemler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade etmektedir?
Cevap : İşletme Sermayesi

Soru 15 : İşletmenin dönem içinde nakit ve nakit benzeri değerlerde oluşan artış ve azalışların nedenleri ile takibini mümkün kılan; gelecekteki nakit ihtiyacının öngörülmesine ve nakit bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Nakit akış tablosu

Soru 16 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı için toplam stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 2683

Soru 17 : İşletmenin belirli bir süre içindeki hasılatı, giderleri, faaliyet dışı kazanç ve kayıplar ile net kar veya zararını ortaya koyan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Gelir tablosu

Soru 18 : İşletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İşletme sermayesi

Soru 19 : İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bunların kaynaklarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Cevap : Bilanço

Soru 20 : Sabit sermaye yatırımları olarak da ifade edilebilen, girişimcinin gerçekleştirmeyi düşündüğü proje ile ilgili ya da devam eden işletmecilik faaliyetleri içerisinde bilançonun duran varlıklarının finansmanını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Sermaye bütçelemesi

Soru 21 :

DGN işletmesinin 2018 cari yılı satışları 7.200.- TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı satışları ise 15.000.-TL olarak tahmin edilmektedir. Dönem sonu bilançosunda işletme sermayesi kalemlerine ilişkin değerler (bin TL) ise aşağıdaki gibidir:
Kasa: 120
Banka Kredileri: 50 
Alacaklar: 60 
Satıcı Kredileri: 75 
Stoklar: 40 
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 

DGN işletmesinde 1 yıl içinde ortalama 320 gün çalışıldığı varsayımı altında Günlük Satış Yöntemine göre 2019 yılı için ihtiyaç duyulan net işletme sermayesi tutarı yaklaşık olarak ne olur? (Tutarlar bin TL dir)
Cevap : 310.-

Soru 22 : İşletmenin net çalışma sermayesi hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Cari Oran

Soru 23 :
I. Bilanço
II. Gelir Tablosu
III. Nakit Akış Tablosu
IV. Özkaynak Değişim Tablosu
V. Dipnotlar
Yukarıdakilerden hangisinde temel finansal tablolar seti doğru sıralanmıştır?
Cevap : I, II, III, IV ve V

Soru 24 :
I.Tedarik maliyeti
II.İletişim maliyeti
III.Alış maliyeti
IV.Stok bulundurma maliyeti
V.Zaman maliyeti
VI.Stok yönetim sisteminin maliyeti
Yukarıda numaralandırılmış maliyet kalemlerinden hangisi/hangileri stok maliyetleri arasında yer alır?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 25 :

Kasa: 120
Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
Alınan Çekler: 60
Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75
Bankalar: 40
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25
Ticari Alacaklar: 60
Stoklar: 40

DGN işletmesinin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir nakit oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 0,88

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi birbirini izleyen iki dönem arasındaki nakit ve nakit benzerlerinin tutarlarındaki değişimi açıklamayı amaçlayan bir finansal tablodur?
Cevap : Nakit Akış Tablosu

Soru 27 : DGN işletmesi faaliyetlerini sürdürebilmek için X bankasından 18 ay vadeli 300.000.-TL tutarlı spot kredi çekmiştir. İşletmenin bankadan çektiği bu kredi, işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Mali Borçlar

Soru 28 : DGN işletmesi, sahibi olduğu binalardan birini başka bir işletmeye işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya vermiş ve karşılığında 50.000.-TL depozito almıştır. Söz konusu alınan depozito tutarının DGN işletmesinin özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ticari Borçlar

Soru 29 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı için stok bulundurma gideri ne olacaktır?
Cevap : 1341

Soru 30 :

DGN işletmesinin 2018 cari yılı satışları 7.200.- TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı satışları ise 15.000.-TL olarak tahmin edilmektedir. Dönem sonu bilançosunda işletme sermayesi kalemlerine ilişkin değerler (bin TL) ise aşağıdaki gibidir:
Kasa: 120
Banka Kredileri: 50
Alacaklar: 60
Satıcı Kredileri: 75
Stoklar: 40
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25

DGN işletmesinde 1 yıl içinde ortalama 320 gün çalışıldığı varsayımı altında Günlük Satış Yöntemine göre 2019 yılı için ihtiyaç duyulan brüt işletme sermayesi ne olur? (Tutarlar bin TL dir)
Cevap : 450.-

14 Ekim 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (2 Yorum)
 • yardımcı olmak için

  Soru 9 :

  Kasa: 120
  Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
  Alınan Çekler: 60
  Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75
  Bankalar: 40
  Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25
  Ticari Alacaklar: 60
  Stoklar: 40

  DGN işletmesinin stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir asit-test oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : 1,12 (cevap 0.88 olacak) sınav sonu bu soru yanlış çıktı düzeltebilirsiniz iyi günler