KOSGEB Bölüm 8 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 8.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları ile artık Kosgeb sınavını bitiriyoruz. Böylelikle artık kosgeb'den desteğinizi alabilir ve hayalinizdeki işi yapmaya başlayabilirsiniz. Umarız sizlere küçükte olsa yardımcı olabilmişizdir ve bizi unutmazsınız en azından bir yorum bırakırsınız

Soru 1 : İşletmenin kaynakları ile rakiplerinin karşılaştırılması sonucunda işletmenin rakiplerinde daha iyi bir konumda olduğu konular GZFT analizinin hangi boyutunda yer alır?
Cevap : Güçlü yönler

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Cevap : Tasarım

Soru 3 : Tüketicilerin sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplandırıldığı pazar bölümlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Psikografik bölümlendirme

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel görevlerinden biri değildir?
Cevap : Ödenmiş bir medya aracılığıyla yüz yüze olmayan bilgi aktarımı yapmak

Soru 5 : Döviz kurları, faiz, kredi, enflasyon oranları, büyüme verileri gibi makroekonomik göstergeler hangi çevre faktörünün kapsamına girmektedir?
Cevap : Ekonomik faktörler

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında yer alan konulardan biri değildir?
Cevap : Pazarlama planının uygulanması

Soru 7 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
Cevap : Değer

Soru 8 : Sürekli ürüne odaklanarak çevresel değişimlerin farkında olunmayan ve zamanla rekabet avantajının kaybedilmesine neden olan durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazarlama miyopluğu

Soru 9 : İşletmenin sadece pazarın bir bölümüne yönelerek orada üstünlüğü ele geçirmeye yönelmesi hangi hedef pazar stratejisini ifade etmektedir?
Cevap : Yoğunlaştırılmış pazarlama

Soru 10 : Bir ürünü kullanan veya tüketen kişi ……, satın alma kararını veren kişi ……., satın alma gücü ile desteklediği isteği ise …… olarak ifade edilir. Boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
Cevap : Tüketici – Müşteri – Talep

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin avantajlarından biri değildir?
Cevap : Stokları arttırma

Soru 12 : Aşağıdaki pazarlama hedefleme stratejilerinden hangisinde en dar hedefleme söz konusudur?
Cevap : Mikro pazar

Soru 13 : Devletin koyduğu kurallar ve bunlar ile ilgili değişiklikler PEST analizinin hangi başlığı içinde yer almaktadır?
Cevap : Politik faktörler

Soru 14 :
I.Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek yeni istek ve ihtiyaçlar
II.İstek ve ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetler
III.Bu ürün ve hizmetleri tüketicilere sunacak yeni yöntem ve pazarlama araçları
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri pazar fırsatlarına konu edilen bileşenler olarak değerlendirilmektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 15 : Hedef kitlede yer alan müşterilerin ödemeyi kabul edebilecekleri seviye dikkate alınarak belirlendiği fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Değer yönlü fiyatlandırma

Soru 16 : Pazarın ülke, bölge, şehir, yerleşim özellikleri, iklim gibi coğrafik değişkenlere göre gruplara ayrılması şeklinde yapılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Coğrafik bölümlendirme

Soru 17 : Sektörde deneyim ve uzmanlığı olan kişilerin fikirlerinden yararlanılarak yapılan tahminleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

Soru 18 : Uzman kişilerden sektördeki gelişmeler doğrultusunda mevcut veya yeni ürün için satış potansiyeli tahminleri alınarak tahminleme yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

Soru 19 : . …………………., belirli bir coğrafyadaki nüfusun genel yaşam ve tüketim eğilimlerini kapsamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : Sosyal faktörler

Soru 20 : Alıcılar sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplara ayrıldığı bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Psikografik bölümlendirme

Soru 21 : Müşterinin gerçekte ne satın aldığı açık biçimde tespit edildiği ürün düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Öz ürün

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin fırsatları tespit etmede alım sürecini daha etkin/rahat hale getirmeye örnektir?
Cevap : İnternet üzerinden uçak veya otobüs bileti alımını sağlamak

Soru 23 : “Toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla değer taşıyan bir ürün/hizmet veya fikirlerin yaratılması, sunulması ve bunların değişmesini içeren faaliyetler bütünü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazarlama

Soru 24 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Cevap : Değer

Soru 25 : Hedef kitlede yer alan tüketicilerin zihinlerinde rakiplerden farklı ve potansiyel müşteri için anlamlı bir yer edinmeye yönelik faaliyetler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Cevap : Konumlama

Soru 26 : Aşağıdaki pazarlama yönetim süreci aşamalarından hangisinde planlara uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi söz konusudur?
Cevap : Uygulama

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?
Cevap : Ürün faktörü

Soru 28 : Değişim için pazara sunulan herhangi bir şeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ürün

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden biri değildir?
Cevap : Ambalaj

Soru 30 : Aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinin hangisinde ürün ile ilgili belirli bir bedel karşılığında ve yüz yüze olmayan bilgi aktarım faaliyetleri söz konusudur?
Cevap : Reklam

15 Ağustos 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (14 Yorum)